برنامه نصب و حذف برنامه ها به صورت دسته جمعی در اندروید Easy Installer – Apps On SD

با استفاده از برنامه Easy Installer – Apps On SD شما میتونید بدون اینکه نیاز باشه هر دفعه برای نصب برنامه ها و بازی ها به فایل منجر گوشیتون مراجعه کنید برنامه ها و بازی ها را صورت دسته جمعی نصب یا اینکه حذف کنید. برخی از ویژگی های Easy Installer – Apps On SD […]

مشاهده پست
1752 2014/07/16