دانلود برنامه مسدود کردن تماس ها و پیام های اندروید Mr. Number-Block calls and spam

Mr. Number-Block calls & spam نام نرم افزاری که توسط آن میتوانید پیام ها و تماس های دریافتی را به راحتی مسدود کنید . این نرم افزار همچنین اسپم ها را شناسایی و بطور خودکار مسدود میکند. در این نرم افزار میتوانید مشخص کنید که تماس های دریافتی از یک فرد یا همه افراد مسدود […]

مشاهده پست
2222 2015/12/24