Code Center
فعال سازی رمز یکبار مصرف مصرف بانک ملی از طریق اینترنت

فعال سازی رمز یکبار مصرف مصرف بانک ملی از طریق اینترنت

آموزش فعال سازی رمز یکبار مصرف بانک ملی بانک ملی یکی از بانک های اول کشور در زمینه اینترنت بانک و نرم افزارهای مدیریت حساب برای کاربران است. با فعال سازی رمز پویا توسط بانک مرکزی و الزام فعال سازی برای همه کاربران بانک ملی قابلیت هایی را در اختیار کاربران قرار داده است که […]

مشاهده پست
1237 2019/12/28