برنامه حذف پوشه های خالی Empty Folder Cleaner – Remove Empty Directories

Empty Folder Cleaner Remove Empty Directories بهترین برنامه اندروید جهت حذف پوشه های خالی موجود در مدیریت فایل گوشی ها و تبلت های اندرویدی است حتما دقت کردید وقتی وارد مدیریت فایل اندروید می شوید تعداد زیادی پوشه های خالی در آن جا هستند که هیچ کاربردی ندارند و تنها باعث شلوغ شدن بخش مدیریت […]

مشاهده پست
221 2019/02/14