نحوه ی انتقال اعتبار در اپراتور رایتل – آموزش استفاده از امکان انتقال اعتبار رایتل

آموزش انتقال اعتبار در رایتل انتقال اعتبار رایتل: با استفاده از سرویس انتقال اعتبار رایتل شما کاربران این اپراتور کشور قادر خواهید بودید بخشی از اعتبار یا دیتای خود را برای دوستان و نزدیکان خود انتقل دهید . نکات : سرویس انتقال اعتبار رایتل در حال حاضر فقط برای مشترکین اعتباری و دیتا فعال شده […]

مشاهده پست
432 2014/12/12