آنروت کردن دستگاه های اندرویدی به سادگی Simply Unroot

آیا دستگاه اندرویدی شما روت است؟ و قصد آنروت کردن آن را دارید اما نمیدانید چطور آنروت کنید؟! آیا فکر میکنید دستگاه شما امن نیست و نمیتوانید از برنامه های بانکی و سایر سرویس دهی ها استفاده کنید؟ آیا احساس میکنید باید دستگاه خود را برای تعمیر به تعمیر موبایل بفرستید؟! آیا قصد دارید بررسی […]

مشاهده پست
234 1394/09/01