دانلود دیکشنری فارسی به انگلسی و انگلیسی به فارسی Fastdic - Persian Dictionary

دانلود دیکشنری فارسی به انگلسی و انگلیسی به فارسی Fastdic – Persian Dictionary

میتوان گفت که نرم افزار Fastdic – Persian Dictionary کامل ترین دیکشنری دو زبانه بای اندروید است است که امروز به رایگان میتوانید آن را از سایت موبایل روز دانلود نمایید. برخی از ویژگی های نرم افزار Fastdic – Persian Dictionary  : بیش از 100000 هزار واژه دارای جمله نمونه برای واژه ها قابلیت ترجمه […]

مشاهده پست
1623 1395/07/07
Onvan banner